20 Ocak 2019
%AM, %29 %382 %2017 %08:%Nis

HBDH; 1 Mayıs’ta öfkemizi kuşanalım alanları zaptedelim!

Proletaryanın sınıf bilinciyle işçi ve emekçileri 1 Mayıs alanlarında öfkelerini isyana, isyanlarını devrimci savaşa ve mücadeleyle yükseltmeye çağıran HBDH-Yürütme Komitesi, "Yaşasın Birlik- Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!, Bijî Yek Gulan!" diyerek açıklamasını bitirdi

HABER MERKEZİ (29.04.2017)-Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Yürütme Komitesi, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı vesilesiyle "Tüm Ulus ve Azınlıklardan, İnanç ve Cinslerden Emekçi Halklarımıza!" başlığı altında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

‘’ Ekonomik-politik sömürü ve zulüm karşısında işçi sınıfı başta olmak üzere halkların daha fazla dayanışma-birlik ve mücadeleye ihtiyaçlarının olduğu vurguladı. İşçi sınıfı, emekçiler ve demokratik toplumun, birleşik demokratik devrimci örgütlenmesinin hayati ihtiyacına işaret eden Yürütme Komitesi, "Bu örgütlü güce HBDH'nin önderlik etmesi ve mücadelemizin daha fazla yükseltilmesi de önem kazanmaktadır" dedi.

HBDH-Yürütme Komitesi, açıklamasını şöyle sürdürdü: "İşçi ve emekçiler, kadınlar, gençler, Kürt ulusu, ezilen milliyetler ve inançlar, Ortadoğu başta olmak üzere bütün dünya halkları ve kitleler, 1 Mayıs’ta alanları zapt ederek birlik, dayanışma ve mücadelemizi yükseltmelidir. İstanbul ve Amed başta gelmek üzere tüm alanlarda, meydanlarda, şehirlerde, kırlarda, fabrikalarda, gecekondularda, okullarda her yerde emperyalizme ve AKP-MHP faşizmine karşı, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm şiarıyla direniş ve mücadele bayrağını dalgalandırarak haykırmalıyız. Kazanılmış tüm haklarımızı koruyarak, yeni birleşik direniş ve mücadele mevzileri yaratmalıyız.

HBDH-Yürütme Komitesi, içerisinden geçtiğimiz sürecin öne çıkan görevini de şöyle izah etti: "İşçi sınıfı, tüm ezilen ulus ve inanç kesimlerinin demokratik haklar ekseninde de olsa talepleri ve mücadelelerinin, sınıf mücadelesi ve devrimci savaşla birleştirilmesidir. 1 Mayıs etkinliklerinde, faşist Türk devletinin saldırgan politikalarına karşı, tam bir eylemsellik içerisinde olmalıyız. İşgalci ve katliamcı Türk devletinin saldırıları, işçi ve emekçileri daha fazla bölgesel savaşa sürükleyeceğinden, buna karşı tavrın geliştirilmesi de ertelenemez görevimizdir.

Proletaryanın sınıf bilinciyle işçi ve emekçileri 1 Mayıs alanlarında öfkelerini isyana, isyanlarını devrimci savaşa ve mücadeleyle yükseltmeye çağıran HBDH-Yürütme Komitesi, "Yaşasın Birlik- Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!, Bijî Yek Gulan!" diyerek açıklamasını bitirdi’’.