20 Ocak 2019
%AM, %13 %335 %2017 %07:%Ara

Emekliler: Savaşa değil emekçiye bütçe!

Tüm Emekliler Sendikası, Balıkesir’de de meydanlara çıkarak mecliste görüşülen 2018 bütçesine ilişkin taleplerini açıkladı

BALIKESİR (13.12.2017) - Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) 2018 bütçesine ilişkin taleplerini iletmek için alanlara çıktı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde de Tüm Emekli-Sen üyeleri bir araya gelerek bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında, ‘“2018 bütçesine genel olarak bakıldığında, AKP’nin, geçmişten bu güne kadar hazırlayıp sunduğu “emekçi ve emekliyi yok sayan, her geçen gün onları işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa” terk eden anlayışının daha da kalıcı hale getirilmiş belgesi olarak görülmektedir.”’ İfadelerine yer verildi.

Küçükkuyu, Edremit ve Burhaniye Şubeleri üyelerinin katıldığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; “2018 bütçesinde, tıpkı geçmiş yıllardaki bütçeler gibi, gelirlerin büyük bölümünün vergiler üzerinden halktan toplanması hedefleniyor, şöyle ki 2018 bütçe gelirlerinin yüzde 86’sını vergiler oluşturuyor. Toplanan verginin yüzde 60’ı dolaylı, yani tüketim üzerinden alınıyor. Türkiye’de vergi gelirlerinin önemli bir bölümünün toplam istihdamın üçte ikisini (yüzde 65) oluşturan emekçilerden karşılandığı dikkate alındığında 2018’de vergi yükünün yine emekçilerin sırtına yıkılacağı anlaşılıyor. AKP tarafından 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı SGK ‘nun 55 maddesi gereği, emekli aylıklarının her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TUİK tarafından, bir önceki altı aylık dönem için açıklanmış olan TÜFE artış oranı kadar arttırılması uygulamasına devam edilmektedir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı gibi, Ülkenin kalkınma ve büyümesinden biz emeklilere pay verilmemekte, ayrıca piyasadaki gerçek fiat artışlarını yansıtmayan ve de günlük yaşamımızın sürdürülmesinde hiçbir ilgisi olmayan onlarca sözde harcama kalemlerini kapsayan bu sahte ve de gerçekçi olmayan enflasyon rakamları ile emekli aylıklarımız günden, güne erimeye ve giderek yok olmaya devam etmektedir.”

Emeklilerden 9 talep

Emekli maaşının artan vergilerle iyiden iyiye eridiği belirtilen açıklamada şu talepler sıralandı;

1- Savaş bütçesi değil, emekçi/emekliye bütçe,

2- Sadaka değil, maaşlarımızın sahte enflasyon oranları kadar arttırılması uygulamasından derhal vazgeçilmeli, büyümeden emeklilere pay verilmesi,

3-Tüm Emekliler Sendikası olarak taraf kabul edilmek, Toplu İş Sözleşme yaparak sorunlarımızın çözülmesinin sağlanması,

4- Son çıkan 5510 sayılı yasada ortaya çıkan belirsizliklerin giderilerek, aradaki hak kayıplarının giderilmesi,

5- Temel Tüketim mallarından vergi alınmaması, alınan dolaylı vergilerin azaltılması,

6- Emeklilere 2 maaş tutarında ikramiye verilmesi,

7- Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın, erişilebilir sağlık hizmetleri sağlansın ve hastanelerde Geriatri klinikleri açılsın, 

8- Her türlü kamusal ulaşımdan emekli ve eşleri ücretsiz yararlansın,

9- Emekli maaşlarının ülke koşullarına uygun, insanca yaşanacak düzeye çıkartılması için, gerçek bir “intibak yasası” derhal çıkartılmalıdır.