20 Ocak 2019
%AM, %18 %345 %2017 %07:%Ara

Antakya’da Bütçe görüşmeleri protesto edildi

TBMM’de görüşülmekte olan bütçe görüşmeleri Antakya’da gerçekleştirilen bir basın açıklaması ile protesto edildi

 ANTAKYA(18.12.2017)-TBMM’de devam etmekte olan bütçe görüşmeleri Antakya’da yapılan bir basın açıklaması ile protesto edildi. Antakya Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile gerçekleşen basın açıklaması saat 15:00’de Köprübaşı duraklarında yapıldı.

‘’Savaş ve Rant’a değil, Halk için Bütçe’’ şiarı ile yapılan basın açıklamasında şunlara değinildi.

‘’15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL ile beraber Varlık 
Fonu adı altında siyasi iktidara, halkın tüm malına el koyma yetkisi 
verilmiş ve bütçe dışında yeni bir bütçe, hazine dışında yeni bir hazine 
oluşturulmuştur. Üstelik Varlık Fonu Sayıştay denetiminden de 
çıkarılmıştır. Bu değişikliklerle halkın bütçe hakkının son kırıntıları 
da iktidar tarafından gasp edilmiştir. Aslında yıllardır işçilerin, 
emekçi yoksul halkların soyutlandığı, yok sayıldığı bütçe süreçleri 
yaşanmış, her dönem sermayenin, patronların, rantçıların, emperyalist 
silah tüccarlarının çıkarına uyan bütçeler yapılmıştır. Bugün de TBMM’de 
görüşülmekte olan yasa tasarısı halkı, emekçileri yok sayan, öncekilerin 
kopyası olan bir savaş bütçesidir. Ama aynı zamanda saydam ve hesap 
verilebilirlik olarak önceki bütçelerden çok daha geridir. Halka 
açıklanamayan hiçbir harcama meşru değildir.TBMM’deki bütün milletvekillerine sesleniyoruz:
Rant ve savaşı finanse edecek bu bütçeye karşı,
-Halkın barınma, eğitim ve sağlık hakları için
-Her bireyin insanca yaşam hakkını sağlamak için,
-Yoksulluk sınırının üzerinde bir asgari ücret için,
-İşçi cinayetlerinin durdurulması ve güvenceli çalışma hakkı için,
- Tahrip edilmeyen bir doğa ve temiz bir çevre için,
- Kadına ve LGBTİ’lere uygulanan şiddeti durmak için
Bir bütçe hazırlamak, bu hazırladığınız bütçenin bütün halka eşit 
dağılımını sağlamakla yükümlüsünüz. Aksi halde biz bu ülkenin ezilen 
yoksul emekçileri sokakta sizlere karşı sürdüreceğimiz mücadeleyi daha 
da güçlendirerek devam ettireceğiz.' Denildi.

Basın açıklaması, Savaşa değil emekçiye bütçe, yaşasın işçi direnişi, OHAL’de, herhalde susmuyoruz’’ sloganları ile sona erdi.