20 Ocak 2019
%AM, %03 %437 %2016 %09:%Kas

Ekim'de en az 165 işçi katledildi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Ekim ayında en az 165 işçinin katledildiğini açıkladı

HABER MERKEZİ (03.11.2016) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Ekim ayında en az 165 işçinin katledildiğini açıkladı.

İSİG Meclisi her ay düzenli olarak yayınladığı iş cinayetleri raporunu Ekim ayı içinde yayınladı. Buna göre Ekim ayında en az 165 işçi katledildi. 2015 yılının Ekim ayında ise bu sayı 144 idi. İSİG Meclisi bu sayılarla birlikte 2016'nın ilk 10 ayında en az 1596 işçinin katledildiğini bildirdi.

Raporda ayrıca şu ifadeler yer aldı;

"Son raporlarımızda OHAL sonrası iş cinayetlerinin sayısal olarak arttığını vurgulamış ve OHAL’in bir fırsata çevrilip işten atmaların olağanlaştırıldığını belirtmiştik. İşçi sağlığı mücadelesi de bu noktada her geçen gün hedef alınıyor. Geçtiğimiz ay Çapa İSİG işyeri temsilcisi Cemal Bilgin ve Enerji-Sen İSİG Sekreteri Tarık Yüce görevlerini yaptıkları için işten atılmıştı. Son KHK ile birlikte Zonguldak’taki maden işçilerinin öncülerinden, yıllardır İSİG mücadelesinin emektarı olan Salim Çalık da işten atıldı. Bu yaşananlar gösteriyor ki genel olarak işçi sınıfı ve bir parçası olarak işçi sağlığı iş güvenliği mücadelesi hedef tahtasında...

İşçi sağlığı ve güvenliğinin dayandığı önemli ayaklardan biri de güvenceli çalışma. Son KHK'larla birlikte siyasi bir hedefle birleşik olarak sayıları on bini aşan kadrolu eğitim emekçisi ve akademisyenin kamudan hukuksuz şekilde ihraç edilmesiyle birlikte, kamuda kadrolu çalışmadan bir bütün olarak sözleşmeli ve güvencesiz çalışmaya geçiş için büyük bir tasfiye harekatı yapıldığı görülmektedir. Hedeflenen kamuda güvenceli çalışmanın tümden kaldırılması ve bunun önünde engel oluşturan tüm ilerici sendika ve örgütlenmelerin tasfiyesi, eğitim ve sağlıktaki mutlak özelleştirme ve piyasalaştırma süreçlerinin sermayenin hedefleri doğrultusunda son ve büyük bir darbeyle tamamlanması, tüm devlet kurumlarında sermaye için "dikensiz bir gül bahçesi" yaratılmasıdır."