17 Ocak 2019
%PM, %20 %660 %2016 %14:%Nis

DGH Sarıgazi: Bahar pikniğinde buluşalım

DGH Sarıgazi Örgütlülüğü 24 Nisan Pazar tarihinde bir bahar pikniği gerçekleştireceğine dair kısa bir açıklama yayınladı

HABER MERKEZİ  (20.04.2016)- İstanbul’da Demokratik Gençlik Hareketi Sarıgazi Örgütlülüğü “Cüreti Kuşan DGH Saflarında Örgütlen ” şiarıyla 24 Nisan Pazar tarihinde bir bahar pikniği gerçekleştireceğine dair kısa bir açıklama yayınladı.

DGH Sarıgazi örgütlülüğü yaptığı açıklamada;

“Genç  İşçiler, Emekçiler , Öğrenciler;

Bizler,  genç yaşlardan itibaren okullarda, atölyelerde, fabrikalarda,tarlalarda,mahallelerde ve yaşadığımız  tüm alanlarda burjuva hakim sınıflar tarafından baskılara maruz kalmaktayız. Okullarda dayatılan anti bilimsel eğitime, meslek liselerinde ki staj adı altında gerçekleştirilen emek sömürüsüne, kadın ve LGBTİ ler olarak yaşadığımız cinsiyetçi ayrımlara, kimlliğimizden kaynaklı maruz kaldığımız milli zulme,mahalle gençliği olarak devletin sistematik bir şekilde uyguladığı çeteleşme- yozlaşmaya ve bizlere dayatılan her türden gericiliğe karşı örgütlenelim, mücadele edelim ve sosyalizm bayrağını yükseltelim.Gençlik olarak ülkemiz Türkiye Kuzey Kürdistan’da gerici hakim sınıflar ve temsilici AKP tarafından sürdürülen haksız savaşlara karşı mücadele ediyoruz. Baharın coşkusuyla, cüreti kuşanıyor DGH saflarında örgütleniyoruz. “ perspektifiyle gerçekleştireceğimiz bahar pikniği çalışmaları kapsamında stant, bildiri dağıtımı, okulların ziyareti, mahalle gençliği ziyareti ve afiş çalışması yapmakta.

Halk gençliği olarak bahar pikniğinde buluşuyoruz

Tarih; 24 Nisan

Saat: 09.00

Toplanma Yeri: Yüz Fikir Kültür Sanat Derneği (Demokrasi Cd. Keklik Sk)

Örgütlü bir gençlik gelecektir ve gelecek gençlerin ellerindedir !

Omuz omuza daha iyi bir dünya için mücadeleye !