16 Şubat 2019
Seçim çalışmalarında kendi yönetim anlayışımızı propaganda edeceğimiz için özel çalışma yürütmemiz kaçınılmazdır. Bu çalışmalarda sosyalist ve söz-karar-yetki halka şiarı temelinde halkçı demokratik yerel yönetim anlayışımız geniş kitlelere anlatılarak propaganda edilmelidir. Bu propaganda çalışmalarında mevcut bulunan halkçı demokratik yerel yönetimler temsili olan sosyalist adayların yönettiği belediyeler örnek gösterilerek kitlelerin desteği istenmelidir HABER MERKEZİ(17.10.2018)-Seçimler, halkın kendisini yönetecekleri belirleme zemininde demokratik tercihte bulunma, bağımsız iradesiyle oyunu kullanıp istediğini seçme veya seçmeme hakkını özgürce kullanma açısından özünde demokratik bir süreç ya da biçimdir. Olağan veya demokratik koşullarda seçimler böyledir. Ancak burjuva düzen ve sistemde…
Ezilen ulusların kurtuluşu dâhil, işçi sınıfı ve tüm sömürülen halkların yegâne kurtuluşu, köklü olarak emperyalist-kapitalist sistem ve onun burjuva devlet egemenliği ile devrimci savaşla köklü olarak hesaplaşmadır. Başka bir dünyanın mümkün olduğu siyasetinin somut toplumsal karşılığı, sosyalist devrim ve sosyalist programdır. Bunu aşma iddiası ile ortaya atılan burjuva “çözümler”, tüm ezilenlerin kaderini kapitalist dünyanın sömürü-işgal ve ilhak cenderesine hapsetmektir. Gazetemiz sayfalarında defalarca ifade ettiğimiz gibi, tarihsel gelişmeler ve ortaya çıkan fırsatlar, birleşik Kürdistan trendini öngörmektedir. Bu tarihsel gelişmeyi görerek, Birleşik Sosyalist Kürdistan perspektifi, tüm ezilenlerin kurtuluş mücadelesinde, yeni bir mevzi…
DKP/BÖG Rojava Karargâhında Pülümür'de ölümsüzleşen Barış Mustafa Kalafat(Mehmet Ali Kasırga) için askeri tören düzenlendi HABER MERKEZİ(30.08.2018)-11 Ağustos tarihinde Dersim/Pülümür’de Atakan Mahir ve yoldaşlarıyla birlikte ölümsüzleşen Mehmet Ali Kasırga için DKP-BÖG Karargâhında askeri tören düzenlendi. Yapılan askeri törene TKEP/L, TKP-ML/TİKKO, MLKP, MKP, THKP-C/MLSPB, YPG, Şehit Aileleri Derneği ve Aşuri Halk Meclisi üyeleri katıldı. Ölümsüzleşenler için yapılan saygı duruşunun ardından ilk olarak DKP adına konuşma yapıldı. Yapılan konuşmada; "Mehmet Ali yoldaşımız Türkiye devrim mücadelesinde, genç yaşında ezilen bir halkın temsilcisi olduğu bilinciyle gençlik mücadelesinin bir öncü gücü olduğunun bilinciyle ve kurtuluşunun faşizmin…
11 Ağustos’ta Dersim-Pülümür’de yaşamını yitiren DKP-bÖG savaşçısı Mehmet Ali Kasırga için HBDH Ortak Komutanlığı bir açıklama yaptı HABER MERKEZİ(27.08.2018)-11 Ağustos günü Dersim’in Pülümür İlçesinde HPG komutanlarından Atakan Mahir ile birlikte yaşamını yitiren DKP-BÖG savaşçısı Mehmet Ali Kasırga için Halkların Birleşik Devrim Hareketi(HBDH) Ortak Komutanlığı bir açıklama yaptı. HBDH Ortak Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; ‘Türkiye Kuzey Kürdistan halklarını kuşatan faşist ablukanın parçalanmasında en önde yürüyenlerimiz, can bedeli mücadelenin sıra neferleri olan gerillaya yönelik Faşist Türk Devletinin her türlü teknik ve askeri personeli kullanarak yürüttüğü kapsamlı saldırılar sonucu Mehmet Ali yoldaş ölümsüzleşmiştir.…
Vakti zamanında Osmanlı zulmüne karşı, yoksul köylü önderi olan Pir Sultan Abdal’ın direniş sevdasını kuşanmak ve yine “her yerde, her şeyde ve hep beraber” diyen kendi döneminin komünarı Şeyh Bedrettin’in sözleri yeni bir yaşam aşkı için anlamlı çağrı değil midir? Biz komünistlerinde çağrısı budur. Egemenlik ve kölelik zincirlerini parçalamak ve yeni bir yaşam kurmak için omuz omuza savaşmanın ve birlikte paylaşmanın dünyasını yaratmak içindir çağrımız! O halde gün bu çağrıya kulak vermek ve hep beraber gereğini yerine getirmenin günüdür HABER MERKEZİ(26.08.2018)-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan ama aslında selefi Tayyip sultanlığının…
Mevcut komprador tekelci klik siyasi partileri arasındaki dalaş ve çatışma, son tahlilde ve özünde temsil ettikleri emperyalist sermaye ya da emperyalist gücün temsilcisi olarak o güçlerin iktidar dalaşını ifade etmektedirler. Bundandır ki, köklü ya da belli başlı her siyasi parti arkasındaki emperyalist sermaye ve güce bağlı olarak varlıklarını, iktidar dalaşlarını sürdüreceklerdir. Elbette aynı odaklarca kurulan veya kurulacak olan ve toplumda karşılık bulan yeni partiler de aynı zeminde varlık gerekçesi bulup iktidar dalaşında boy gösterecektir, gösterebilecektir HABER MERKEZİ(25.08.2018)-24 Haziran seçim sonuçlarıyla, Türk hâkim sınıfları rejim değişikliğini yasal zemine oturtarak başkanlık sisteminin…
Yeni sistem ile girilen süreç eskisinden çok karmaşık, eskinin çok daha ötesinde ve açıktan sert bir savaş sürecine giriştir ve kurulan kabine ise, Erdoğan önderliğindeki diktatörlükle, yeni bir savaş iktidarının-kabinesinin- dünyaya ilanıdır. Dünya, Ortadoğu ve bunun Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasına yansıyan ekonomik, politik ve askeri şartların köklü değişimin bir sonucu olarak artık Türk egemenliği kendisini eski sistem ile sürdürebilmesinin imkânsızlığı açığa çıkmış oldu HABER MERKEZİ(24.08.2018)-24 Haziran 2018’de seçim olarak adlandırdıkları süreç artık geride kaldığına ve yeni dönem dedikleri sürece hızlı adımlarla girildiğine göre, bundan böyle bu sürecin nasıl işleyeceği; gerek egemen…
“Demokratik modernitenin” görüşlerine temel oluşturan, yukarıda kısaca vurgusunu yaptığımız, post-modernist, idealist, kapitalist piyasaya uyumlu referanslar, toplumsal süreçleri tek yanlı somutlayarak, tarihsel birikimi ve nesnelliği göz ardı eden sonuçlardır ve Marksizm’e ilişkin çok iddialı sonuçlara buradan hareket ederek ulaşmaktadır. Öcalan, post modern-yapısalcı çizgiye ayaklarını basarak, ezilen Kürt ulusal siyasal hareketinin, güncel-politik ihtiyaçlarını merkez alarak, Marksizm’e karşı zorlama eleştirilerle bu formüle ulaşmaktadır. Marksizm’e ilişkin eleştirilere cevap vermeden önce, Kürt ulusunun KKTH ve kendi devletini kurma hakkını, temelden reddeden anlayışını temellendirdiği gerekçelere bakmamız, benimsenen yöntem- analiz ve sentez ilişkisini anlamamızda yarar sağlayacaktır HABER…
14 Ağustos 2017 yılında ölümsüzleşen TKP/ML-TİKKO komutanlarından Nubar Ozanyan Rojavada düzenlenen askeri törenle anıldı. Yapılan törene bir çok devrimci ve komünist örgüt katılarak konuşmalar gerçekleştirdiler HABER MERKEZİ(17.08.2018)-14 Ağustos 2017 yılında ölümsüzleşen Nubar Ozanyan(Orhan Bakırcıyan) için Rojava’da askeri tören düzenlendi. TKP/ML-TİKKO Karargâhında düzenlenen törene YPG, MLKP, TKEP/L, MKP, DKP-BÖG, THKP/C-MLSPB, RUIS ve Anarşistlerden oluşan savaşçılar ile yerel sivil yönetimlerden temsilciler katıldı. Gerçekleşen askeri törenin ardından yapılan konuşmalarda Orhan Bakırcıyan’ın mücadelesinden bazı kesitler, yaşamı, komutanlığı anlatıldı. TKP/ML-TİKKO adına konuşmasını yapan Cemil Amed: “Bugün zamana ve mekana sığdırılamayan devrimcilerin anısı için buradayız. Onların…
Haklılığında güç alan devrimci sınıf savaşı ve kürt ulusunun özgürlük savaşı gerici teknolojik savaşı yenecektir. Her türden barbarlık ve köhnenmişlik tarihin karanlık raflarında yerini alırken, Atakanlar ve İlkerler gökkubbeye ışıyacaktır‘‘ HABER MERKEZİ(16.08.2018)-Maoist Komünist Partisi(MKP) Enformasyon Bürosu yazılı bir açıklama yaparak Dersim-Mercanlar ve Pülümür’de yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren TKP/ML-TİKKO ve HPG komutan ve gerillalarını andı. Yapılan açıklama şöyle; ‘‘Tarihi kan, katliam ve kıyımlar üzerine kurulu olan Türk hakim sınıfları devleti, faşişt Erdoğan iktidarı altında aynı barbar geleneğini sürdürmektedir. Devrimci halk kitlelerine, mazlum kürt ulusu ve azınlıklara her türlü baskı ve zulmü…
Yaşamı, duruşu, mücadeledeki kararlılık ve ısrarıyla, halklara duyduğu derin sevgisiyle, yoldaşlarına bağlılığıyla, öğrenmeye ve öğretmeye olan açlığıyla, bitmez-tükenmez enerjisiyle, mütevaziliğiyle, ama en önemlisi de yoldaşlığıyla- yoldaşlık sıcaklığıyla parıldayan bir devrimci olarak Nubar OZANYAN yoldaşı saygıyla anıyoruz. Militan devrimci olarak cesareti, devrimci bilinci her zaman örnek alınmayı hak edecek, biz ardıllarına yol gösterecektir HABER MERKEZİ(16.08.2018)- TKP-ML-TİKKO komutanı Nubar Ozanyan’ın ölüm yıldönümü dolayısı ile MKP-Rojava yazılı bir açıklama yaptı. MKP-Rojava’nın yaptığı açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz. ‘Ölümsüzleşen her yoldaşımızın bizlere bıraktığı miras, en değerli hazinemizdir. Bu mirasa sahip çıkmak; onu yaşatmak…
Birleşik devrimci mücadelemizin bileşeni PKK’nin Merkez Komite Üyesi, aynı zamanda HPG Komuta Konseyi üyesi olan Dersim Saha Komutanı Atakan MAHİR (İbrahim ÇOBAN) ve yoldaşlarını faşist Türk devletinin kural tanımaz insanlık dışı saldırılarında ölümsüzlüğe uğurladık. Yitirdiğimiz değerli yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz HABER MERKEZİ(16.08.2018)- HBDH Yürütme Komitesi yazılı bir açıklama yaparak Dersim’de ölümsüzleşen HPG komutanı Mahir Atakan’ı andı. HBDH tarafından yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz. ‘Birleşik devrimci mücadelemizin bileşeni PKK’nin Merkez Komite Üyesi, aynı zamanda HPG Komuta Konseyi üyesi olan Dersim Saha Komutanı Atakan MAHİR (İbrahim ÇOBAN) ve yoldaşlarını faşist Türk…
1 Ağustos 2017’de Dersim-Ovacık’ta ölümsüzleşen Sosyalist Halk Savaşının önder ve kadroları olan Yılmaz Kes, Sevda Serinyel ve Mahir Özgül ölümsüzlüklerinin birinci yılında İsviçre’de yapılan bir etkinlik ile anıldılar HABER MERKEZİ(06.08.2018)-Anma etkinliği Yılmaz Kes, Sevda Serinyel Ve Mahir Özgül şahsında, Dünyada ve Türkiye-Kuzey Kürdistan'da, Bağımsızlık, Devrim, Sosyalizm ve Yüce Komünizm davası uğruna toprağa düşenler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemi üzerine yapılan kısa bir açıklama yapıldı. Anma vesilesi olan Üç'ler başta olmak üzere, 2017 de yitirilen Komünizm savaşçılarının mücadele kesitlerinin yer aldığı sinevizyon gözterimine…
MKP MK-SB yazılı bir açıklama yaparak 1 Ağustos 2017 tarihinde ölümsüzleşen başta Sekretarya üyesi Şahin(Yılmaz Kes) olmak üzere Mahir Özgül(Doktor) ve Sevda Serinyel(Mercan)’i ölümsüzlüklerinin birinci yılında andı. MKP tarafından yapılan açıklamada; ‘’ Bütün Ulus ve Azınlıklardan Türkiye-Kuzey Kürdistan Halkaları ve Tüm Dünya Proletaryasına! Maoist Komünist Parti Sekretarya Üyesi Yılmaz KES ve Siyasi Komutasındaki Halk Kurtuluş Ordusu Bölge Komutanlık Üyeleri Sevda Serinyel ve Mahir Özgül yoldaşları ölümsüzlüklerinin birinci yılında Sosyalist Halk Savaşı ruhuyla anıyoruz!’’vurgusu yapıldı. HABER MERKEZİ(29.07.2018)- MKP MK-SB tarafından ‘’Bütün Ulus ve Azınlıklardan Türkiye-Kuzey Kürdistan Halkaları ve Tüm Dünya Proletaryasına!’’…
Rojava, Birleşik Kürdistan hayalinin hiçte imkansız olmadığını gösteren bir gerçektir. Diğer bir gerçek te Rojava da Kürt kadınının kadın kimliğiyle öne çıktığı ve devrim mücadelesinde kadınların özne olarak kendini yeniden var ettiğidir. Eğer tarihe Rojava diye bir not düşülecekse, Kürt kadınının öncülüğü, özne olarak kadının yeri bu notun ilk satırları olacaktır HABER MERKEZİ(19.07.2018)- Kürt ulusunun Rojava’daki kazanımın yıl dönümü dolayısı ile MKP-Rojava yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz. ‘Emperyalizmin böl-parçala-yönet stratejik planı doğrultusunda dört parçaya bölünen kadim Kürdistan toprakları bugün birleşmenin, Birleşik Kürdistan’ın doğum sancılarını…
Kültür devrimi pratiği ve sürecin gebe olduğu teorik çıkarımlar bizlere marksizm’in tarihe dinî bir yaklaşım, yavan bir evrimcilik ya da ekonomik indirgemecilik olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. İdeolojik düzlemin, sınıflar mücadelesinin cephelerinden biri olduğunu ve kimi durumlarda, sınıf savaşımının nihaî sonucunun bu alanda belirleneceğini gösteriyor. Dahası, bu dersler, bizlere ideolojik alandaki sınıflar mücadelesi ile marksizm’in teorik algısı arasındaki somut bağları hatırlatıyorlar. Büyük devrimlerin sadece kitlelerin eseri olabileceği gerçeğini, devrimci önderlerin kitlelere rehberlik ederken de, Marksizm-Leninizm’in ışığını halka aktarırken de, her zaman emekçi kitlelerin mütevazı öğrencileri olmak zorunda olduklarını hatırlatıyorlar Kültür…
Şüphe yok ki, kendiliğinden bir değişim, devrimci ilerleme ve devrim mümkün olmaz. Bütün tarih ve sınıflar mücadelesi tecrübesi gösterir ki, başarmak ve özellikle de egemen sınıfları alaşağı etme eyleminde muvaffak olmak için, devrimci eylemin kılavuzu olan bilimsel teoriye, bu teoriye uygun saptanmış ilke ve ilkelere uygun hedeflere, bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan temel araca-örgüte sahip olmak elzemdir. Bu örgütü yaratmak için örgütlenmeye, kitleler içinde örgütlenerek güçlü örgüte ve son tahlilde kararlı bir mücadeleye sahip olmak zorunludur. Mücadele edilmeden ve kararlı bir mücadele verilmeden başarıya ulaşmak sınıf mücadelesi açısından tasavvur…
Bu gerçeğin bize salık verdiği şey, gericiliğin halkın zihni üzerindeki ideolojik etkisini kıracak özel politikalar, çalışmalar ve kampanyalar yürütülmesi elzemdir. Seçim dönemlerinde olsun ya da sonraki çalışmalarda olsun, çalışmalarımızın merkezine bu konuların alınması hayati derecede önemlidir. Sekter olmayan ve somut verilerle gerçeklerin halka anlatılması ve halkın aydınlatılması büyük devrimci bir görevdir. Bu görev önemlidir zira halkın derin ideolojik etkisi altında olduğu bu yalanlar zinciri ile köklü bir hesaplaşma yaşanmadan halk kitlelerini örgütleyebilmek, devrime seferber etmek çok zor olacaktır HABER MERJEZİ(18.07.2018)-Ekonomideki olumsuz gelişmeler ve döviz kurlarında ortaya çıkan büyük yükseliş, AKP…
Bugün “TC” hâkim iktidarı, bir ucu Kuzey Kürdistan’da, bir ucu Kandil’de, öbür ucu da, Efrin’ den, Minbiç’ e, Batı Kürdistan’da, PYD-YPG nin ana güç olduğu Suriye Demokratik Güçlerinin denetiminde olan Fırat’ın batısında yer alan bölgelerde, sürdürdüğü işgal ve savaş, bölgesel gelişmeler ekseninde geleceği söz konusu olan Kürtler’ in ulusal haklarına karşı geliştirilen bir saldırı olduğu kadar, coğrafyada belirlenmeye çalışılan statüler açısından da, emperyalist güçlerle pazarlık ekseninde kendisine alan açması bağlamında sürdürdüğü işgal ve saldırıdır. “TC” egemenler sistemi ve iktidarı AKP/Erdoğan, bu hamlelerle, bölgesel statülerin oluşmasında, asıl belirleyici güç olamayacaklarını bilmektedirler.…
Tartışmalar bağlamında söyleyelim ki, stratejik siyaset ve tutumu taktik siyaset yerine koyarak, taktik siyaseti inkâr derekesinde kısırlaştırıp kuşa çeviren hatalı yaklaşımlar gibi, taktik siyaseti abartarak stratejik yaklaşımın yerine koyan hatalı yaklaşımlara da rastlamak mümkündür. Birine sol dersek, diğeri de sağdır. Lakin ikisi de hatalıdır. Doğru anlayış, strateji ile taktiğin pozitif uyumunu kuran, ikisini de reddetmeden ve karşı karşıya koymadan önemseyen, taktiğin stratejiye hizmet ettiğini düşünen ama stratejinin de mutlaka taktiğe muhtaç olduğunu gören, dolayısıyla da stratejiden bağımsız olmayan ve onu zedelemeyen taktik siyaseti haklı olarak benimseyip uygulayan anlayış veya yaklaşımdır…
Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte geniş halk kitlelerini sararak yaşanan yoğun politik atmosfer pek haklı olarak olağan ölçülerine doğru çekildi. Geniş kitleler ve burjuva muhalefetin yoğun siyaset dinamizmi için reel durum böyle olmasına karşın; sosyalist, devrimci ve demokratik güçler için mücadelenin sadece taktiksel bir siyaset parçası olan seçimler süreci bitmiş ama siyasi iktidar mücadelesi ve ona bağlı mücadele ve örgütlenme görevleri kapsamındaki sınıf mücadelesi tüm canlılığı ve geçerliliğiyle devam etmektedir HABER MERKEZİ(17.07.2018)-İkili burjuva seçimler sonuçlandı. Her yarış ve mücadelede olduğu gibi, kazananlar ve kaybedenler oldu. Kimileri kutlamalarla sevinçlere boğuldu, kimileri üzüntüye… Kimileri…
Onlar ise Nisan güneşinin sarı sıcak renginde, mavinin engin sonsuzluğunda bin bir tonunda, ağacın yeşil yaprağında, kuşların kanat çırpşlarında, çiçeklerin kokusunda, doğanın diyardan diyara dolaşan özgürlük çağrısındadlar, çocukların gülüşlerinde iyi ve güzel şeyler için yaşanılıyorsa onlar hep iyi ve güzel şeyler için yaşadılar HABER MERKEZİ(13.07.2018)-Sınırları aşmak öğretilmiş rollerin dışına çıkmak dayatılan dünyanın ötesinde başka bir dünyaya kap açmaktır. Bireyin devrimcileşme süreci sancılı bir süreçtir, kapitalizmin dayatmış olduğu külturle birlikte bireyin devrimcileşme aşaması alışkanlıklardan kopmak tabiki kolay olmuyor ve kendisiyle birlikte getirmiş olduğu küçük burjuva özelliklerin toplamı kollektif içerisinde nicelden nitelige…
Haziran seçimlerinin bizlere dayattığı tek gerçeklik, oluşturulan geniş demokratik cephe ve birlikteliğin daha da büyütülmesi ve toplumsal mücadelenin bütün alanlarında hayata geçirilerek ve sokak mücadelesinin merkeze koyulduğu bir toplumsal mücadele hattının yaratılmasıdır. Spartaküs’lerden Demirci Kawa’lara, Pir Sultan’lardan Börklüce Mustafa’lara ve oradan da Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Mazlum Doğan’lara ve komünist önder İbrahim Kaypakkaya’dan yüzlerce ve binlerce kutup yıldızına kadar sömürü ve zorbalık düzenine nasıl başkaldırdıysak onların mirasçıları olarak bugünde aynı cüretle ve kararlılıkla başkaldırmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz HABER MERKEZİ(01.07.2018)-24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) yazılı bir…
17 komünist/devrimcinin Dersim-Mercanlar’da ölümsüzleşmelerinin 13.yıldönümü dolayısı ile ADHK yazılı bir açıklama yaptı. ‘’Sınıf mücadelesine adanmış yaşam 17’ler’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz HABER MERKEZİ(16.06.2018)-‘’Devrim ve sosyalizm mücadelesi tarihimiz, faşist Türk egemen sınıfları tarafından alçakça işlenmiş katliamların sayısız örnekleriyle doludur. 17 Haziran 2005, bu katliamlardan birine daha tanıklık etti. Sınıf mücadelesi ekseninde mücadele yürüten devrimci, sosyalist hareket ve partilerin tasfiye ile karșı karșıya kaldıḡı, halk kitlelerinin alternatif bir ҫıkıș beklediḡi bir dönemde, militan bir atılganlıkla toparlanıp ataḡa geҫen 17’ler ve yoldașları; fașist diktatörlük iҫin ciddi bir tehlike…
Sayfa 1 / 52