17 Şubat 2019
%AM, %14 %317 %2017 %06:%Ara

ADHK kongresi gerçekleştirildi

ADHK, ‘Nitelik, amaç, hedef ve çalışma prensipleri’ üzerine yaptığı kongreyi 9 Aralık’ta Mulhouse’da gerçekleştirdi

HABER MERKEZİ (14.12.2017) - ADHK, ‘Nitelik, amaç, hedef ve çalışma prensipleri’ üzerine yaptığı kongreyi 9 Aralık’ta Mulhouse’da gerçekleştirdi.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) uzun zamandır yürüttüğü tartışmaları tamamlayarak 9 Aralık’ta Fransa’nın Mulhouse şehrinde kongresini gerçekleştirdi.

Kongre açıklaması

Kongrenin ardından ADHK tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde;

“Çatı örgütümüz ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), yaklaşık bir buçuk yıla yayılan bir zaman diliminde, tabandan, derneklerden başlayarak, aşağıdan yukarıya doğru, yaklaşık 40 yılını geride bıraktığı Demokratik Haklar mücadale pratiğini, 9 Aralık’ta gerçekleştirdiği ” NİTELİK, AMAÇ, HEDEFLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ” kongresiyle muhasebe etti.

Konfederasyonumuza bağlı Federasyon, dernek, komitelerimizden, bileşen örgütlerimiz olan ADKH ve SYM’den delegelerin, demokratik bir zeminde yürüttüğü tartışmalarda çıkan sonuç, bunun iradeleşmiş gücü, önümüzdeki yeni dönem mücadele pratiğimize rehber olacaktır.

Bu gücü yaratan, iradeleşmeye katkı sunan tüm kurumlarımıza, onların seçerek kongremize gönderdiği kolektif iradeyi temsil eden yoldaşlarımıza, ve elbette 40 yıllık mücadelemize soluk vermiş, bugün aramızda olan, ya da olmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

40 Yıllık demokratik haklar mücadelesini, örgütlü olduğu Avrupa ülkelerinde onurla bugüne taşıyan Konfederasyonumuz, tuttuğu yerin tarih öneminden hareketle, değişen somut koşulları, ortaya çıkan yeni özgün değişimleri dikkate almadan, “böyle gelmiş böyle gider” tarzı bir kaderciliğin, değişmez değiştirilemez “teslim olunur” anlayışına düşemezdi.

Avrupa’da uzun yıllara yayılan tekelci bir birlik olan AB’nin yürüttüğü sosyal politik saldırılar, bu saldırılara karşı “demokratik haklar” başlığı altında sıralanan, her biri üzerinden direnlip tekelci diktatörlüğe karşı bir direniş mevzisi olarak savunduğumuz tüm hakların, gelinen aşamada sosyalist bir gelecek mücadelesi çağrısıyla birlikte ele alınıp sürdürülmesi, bir tercihten ziyade “tekelci düşmanlarımızın” bizlere dayattığı politik zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kongre irademiz dayatılan bu politik zorunluluğun gereğini yerine getirerek” kabulümüzdür. ” beyanında bulundu.

Dünün politik algısı, refleksleri, temposu, dili, tarzı, kurumsal düzeyi, dinamiği emperyalizmin bizlere dayattığı, “hodri meydan” dediği, yeni “zaman ve mekanda” ortaya çıkan somut, taze, canlı mücadele koşullarının biley taşından geçerek keskinleşmek zorundadır.

Dünki politik sosyal geçmişin üzerinde yükselen, ona karşılık düşen, Türkiye Kuzey Kürdistan’dan faşist diktatörlüğün darbelerini, “topyekûn savaş” konseptine bağlı olarak gerçekleştirdiği köy yakmaları, toplu katliamları, hapishanelere dönük saldırılarından doğan, bir birinin ardı sıra gelen “ilticacı” dalgasının Avrupa ülkelerine taşıdığı sosyo-politik kitleyi, onların “somut”, “acil” talepleri üzerinden örgütleyen, sosyal haklarının gaspına dönük devrim-demokratik bir mücadeleye öncülük eden ADHK’mız, dünün bu görevini yapmanın kendine olan özgüveniyle, bugünün mücadelesine de, kendini silkeleyerek ” buna da hazırım” iddiasını ortaya koymuş oldu.

İddiamız, dün adına Vartinik denilen bir coğrafyadan beslenerek, yaşamın her alanına sürgün veren, stratejik devrimciliğin rahminden doğan ve bugünlere uzanan bir geleneğin, kesin ve keskin devrimci sosyalist ruhunu kuşanmış gücümüzün anti-emperyalist, anti-faşist, anti-kapitalist, anti-şovenist bilinciyle, Bürüksel’de NATO karargahı önlerinde, Strasburg’da AB parlamentosu önünde, Frankfurt’ta Finans Merkezleri önünde sosyalizm bayrağıyla emperyalizme meydan okumaktır.

Emperyalizmin sosyal haklarımıza dönük saldırılarına karşı verdiğimiz demokratik haklar mücadelesini, tekelci diktatörlüğe karşı sosyalizm hedefli bir mücadelenin kaldıracı yapmak, Vartinik’ten Avrupa’ya uzanan, Avrupa’da Konsey üyemiz Berna Saygılı Ünsal yoldaş üzerinden Mercanlara dönen, bir mücadele diyalektiğinin an’da ki bize yüklemiş olduğu yeni görevimizdir. Görevimizin bilincindeyiz.

9 Aralık’ta başarıyla gerçekleşen ADAK NİTELİK, AMAÇ, HEDEFLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Kongremiz onayladı ki, emperyalizmin, kapitalist barbarlığın, tekelci sermeye devletler birliği AB’nin, her dönemin saldırı politikalarına karşı süregelen mücadelemiz, bundan böyle bilinç ve eylemde Sosyalizm bayrağıyla, daha sıkı, daha kararlı, daha dolayımsız devam edecek.

Bu mücadelenin coşkusunu, heyecanını, onurunu yaşayacağımız yeni dönemin yoldaşlığıyla, kitlelerle, kurumlarımızla, bileşen örgütlerimizle saflarımızı daha da sıkıştırarak yolumuza devam edeceğiz. Şan Olsun bu yolda yürüyenlere..”