16 Şubat 2019
%AM, %14 %451 %2017 %09:%Ara

Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm durduruldu

İstanbul Okmeydanı’nda planlanan kentsel dönüşüm planını mahkeme, şehir ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu

HABER MERKEZİ (14.12.2017) - İstanbul Okmeydanı’nda planlanan kentsel dönüşüm planını mahkeme, şehir ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Okmeydanı’nda planlanan kentsel dönüşümü durdurma kararı aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı AKP’Lİ Ahmet Misbah Demircan kentsel dönüşüm için “Okmeydanı’nı Şanzelize yapacağız” demişti.

‘Plan hukuka aykırı’

Beyoğlu ve Şişli ilçeleri sınırlarında kalan Okmeydanı’nda 90 bine yakın kişi yaşıyor. Planın hukuka aykırı olduğunu vurgulayan mahkeme, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirtti. İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararında, şu ifadelere yer verildi:

“Kentsel dönüşüm niteliğindeki dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın, kentsel dönüşüm tasarım, sosyal, fiziksel, ekonomik ve yasal yönetsel boyutlarını besleyen araştırmalar, plan karaları ve plan uygulama araçları ve özellikle planlama sürecine katılımın niteliğine yönelik argümanlar açısından eksik kaldığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Bu duruma göre, dosyadaki bilgi ve belgeler bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.03. 2016 tarih ve 552 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”