16 Şubat 2019
%AM, %05 %446 %2018 %09:%Şub

Tereddütsüz direniş: Kamuran Özcan

5 Şubat 1997’de kaldığı ev faşist polis timlerinin baskınına uğrayan Kamuran Özcan, ölümsüzler kervanına katıldı

Kamuran Özcan, Mardin-Nusaybin’de doğdu. Daha sonra ailesi Mersin’e yerleşti. Kamuran, Kürt ulusuna karşı soykırımcı milli baskının aile ve geniş toplumsal kesimler üzerindeki etkisini yakında yaşadı. Milli baskıya karşı yurtseverliğin kültürel dokusu içinde olgunlaştı. İlhakçı-sömürgeci barbarlığa karşı ulusal ve halk direnişlerinin ninnileriyle büyüdü.  Mersin’de Kaypakkayacı hareketin saflarında kapitalist sistem ve faşizme karşı mücadelede aktif yer aldı. 1990’ların toplumsal hareketliliği içinde mücadelenin ön saflarındaydı. 90’ların ağır baskı koşullarında örgütsel faaliyeti hakkıyla, örnek bir biçimde yürüttü. Ağırbaşlılığı, halkına karşı sorumlu ve mütevazı duruşu belirgin özelliklerindendi. Askeri çalışmada soğukkanlı ve atik bir özelliğe sahipti. Gözü pek ve yoldaşlarına örnek bir duruşu vardı. Var olanla yetinmeyen, yaratıcı ve değiştiriciydi.

Ulusal yurtseverliği enternasyonalizmle birleştirmişti. Komünizm mücadelesinin hem siyasal hem de ideolojik savaşçılarındandı. Kaypakkayacı hareketin yetmezliklerine karşı, yaşı genç olmasına rağmen mücadele yürüterek aşmaya çalıştı. Ve mücadele içinde, 5 Şubat 1997’de kaldığı ev faşist polis timlerinin baskınına uğradı. Tereddüt etmeden polisin saldırısına cevap verdi. Teslim olmadı. Direnerek ablukayı yarmaya çalıştı. Çemberi kısmen dağıtarak, yakın evlerin çatısına kadar ulaştı. Ve bir Şubat günü toplumsal özgürlük ve komünizm mücadelesinde ölümsüzler kervanına katıldı.

“İlk adımdır/ kuşatma zamanlarını/ berrak bir şafak için/ yolum dağlara dolanır/ göz ucunda öpüyoruz/ kucaklıyoruz kavganı”