18 Ocak 2019
%AM, %09 %521 %2017 %11:%Mar

MKP üyesi Şimal: Kadınlar yönetime, kadınlar iktidara

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH)'nin bileşenlerinden Maoist Komünist Parti üyesi Şimal Karayel, "Kadınların, LGBTİ'lerin baskı ve kırıma karşı kendi kaderlerini ellerine almaları için kadınlar yönetime, kadınlar iktidara şiarıyla tüm ezilen kadınları KBDH'da örgütlenmeye ve birleşik devrimimizin stratejik önderliğine çağırıyoruz" dedi

HABER MERKEZİ (09-03-2017)- Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH)'nin bileşenlerinden birisi de Maoist Komünist Parti. MKP üyesi Şimal Karayel, KBDH'nin kuruluş amacı ve hedeflerine dair ETHA'nın sorularını yanıtladı.

KBDH'ın kuruluş amacı nedir?

KBDH demokratik özgürlükçü, komünal bir yaşamdır. Bunun için Halkların Birleşik Devrim Hareketi düzleminde, tam da stratejik temelde duran kadınların devrim hareketinde belirleyiciliği öne çıkmaktadır. Kadın, insanlığın ezen ve ezilen bölünmesinde ilk duraktır. Eşitsizliklerin başlangıç durumudur. Ataerkil sistem ve devletin her biçimine karşı tüm tarihsel köklerini de reddederek KBDH'ın kuruluşu ve mücadelesi elzemdir.

Türkiye'de AKP'nin cinsiyetçi politikalarına karşı mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tıpkı faşist Türk devleti gibi AKP de cinsiyetçi, tekçi ve öteleyici bir karaktere sahiptir. Bunu her türlü söyleminde ve uygulamasında rahatlıkla görüyoruz ve yaşamaktayız. Tabi ki böylesi cinsiyetçi faşist politikalar karşısında seküler toplum ve hayatın ezici çoğunluğu rahatsız. Ve buna karşı gelişen bir hareketlilik de söz konusu. Zira olmaması da düşünülemez. Ancak bütün bu hareketler parçalı ve dağınık bir yerde durmaktadır.

Peki bu parçalılık nasıl aşılabilir?

Toplumun ve göğün yarısını oluşturan biz kadınların Türkiye-Kuzey Kürdistan, Ortadoğu ve dünyada dağınık ve parçalı halimiz öteden beri bilinmektedir. Bu durumu aşmak her devrimci ve komünist kadının, kendine ilerici ve devrimci diyen herkesin ertelenemez bir görevidir. Bu bilinçtendir ki KBDH'ın kurulması tarihseldir, günceldir, stratejiktir, temeldir. KBDH'ın nitel anlamı ve çıkışı, parçalı hallerimizin bir araya getirilmesinde önemli bir bayraktır. Her alanda büyük bir çıkış dinamiğidir. Devrimci parti ve örgütler hep zora düştüğünde mi ortaklaşacak? Kısır didişme ve rekabet kültürüne hayır diyoruz. KBDH'ı da bu temelde bayraklaştırıyoruz.

KBDH, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da ilk örnek...

Evet. Yaklaşık on parti ve örgütle bir araya gelen KBDH, Türkiye-Kuzey Kürdistan'da bir ilk. Her ne kadar geçmiş tarihlerde aslında erkekleşen devrimci parti ve örgütler belirli ortaklaşmalar ve ortak platformlar, direniş ve mücadeleler örgütlese de ne yazık ki merkezinde kadın devrimcilerin olduğu bileşen ve örgütlenmeler bir türlü yaratılamamıştır. Bu anlamda KBDH aynı zamanda tarihseldir. Önceki birlik platformları ve direniş mevzileri, eril sistemden ve zihniyetten tam kopamamıştır. Bundandır ki yaklaşık 200 yıllık komünist ve devrimci hareketin tarihsel süreçleri ve kazanımları da orta yerdedir. Ezilen kadınların, LGBTİ'lerin baskı ve kırıma karşı kendi kaderlerini ellerine almaları için kadınlar yönetime, kadınlar iktidara şiarıyla tüm ezilen kadınları KBDH'da örgütlenmeye ve birleşik devrimimizin stratejik önderliğine çağırıyoruz.

AKP şimdi tek adam rejimini kalıcılaştırma planları yapıyor. Referandum sürecine dair değerlendirmenizi alabilir miyim?

Tek adam ya da çok adam eşittir. İşte size erkek egemen paradigması. T.C. tarihi aynı zamanda Kemal başta olmak üzere tekçi, faşist, milli şeflerle ünlüdür. İşte şimdiki referandumda tek adamlık rejimi faşist T.C'nin tekçiliğinin bir biçimi olarak kavranmalıdır. Keza tekçi ya da azınlık temelli faşizme hayır, kadınların merkezinde ve önderliğinde olduğu birleşik devrime evet bayrağıyla süreci karşılıyoruz. Bunun için KBDH'ımız referandumu birleşik devrim şiarıyla devrimci savaşımızı yükseltmenin bir aracı olarak görmektedir ve ele almaktadır. Faşizme hayır temelindeki politikamızı da bu eksende yürütmektedir.