22 Mart 2019
%PM, %06 %580 %2015 %12:%Tem

Kürdistan Tiyatro Meclisi kuruldu!

Mezopotamya Kültür Merkezi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, Batman Şehir Tiyatrosu ve Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren tiyatrocular Amed'de bir araya gelerek Kürdistan Tiyatro Meclisi kurma kararı aldıklarını açıkladılar

HABER MERKEZİ (06.07.2015) - Mezopotamya Kültür Merkezi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, Batman Şehir Tiyatrosu ve Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren tiyatrocular bir araya geldi. Amed'de bir araya gelen tiyatro temsilcileri  Kürdistan Tiyatro Meclisi kurma kararı aldıklarını açıkladılar.

Yapılan açıklamada; “Toplumun yaşadığı her alan Kürt tiyatrocusu için tiyatro sahnesidir. Temel amaç, bu sahneyi yeni yaşamı örme mekanları olarak esas almak ve tüm topluma taşırmaktır. Toplumun yeni paradigma temelinde ‘oluş’una katkı yapabilmesi en başta kendisini örgütlemesi ve demokratik komünal örgütlenmeyi ve yaşamayı esas almakla mümkün olacaktır.” denildi.

Meclisin kuruluş ilkeleri şu şekilde belirlendi:

1-Kürdistan Tiyatrosu Meclisi; erkek egemen sistemin tarih boyunca türettiği ve bugün kapitalist modernitede anlamını bulan her türlü iktidara, egemenliğe, zulme, sömürüye, cinsiyetçi zihniyete, soykırıma ve doğa katliamına karşı; demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmayı varlık gerekçesi sayar ve kendini bu esaslar üzerinden var eder.
2-Kürdistan’da bu paradigmasal yaklaşıma sahip tüm tiyatro oluşumlarını bir çatı altında buluşturmayı esas alır.
3-Meclis; “Toplumun yaşadığı her yer tiyatro sahnesidir’” ilkesini Kürdistan’ın her yerine taşımayı temel hedef kabul eder.
4- Kürdistani destan, mitoloji, efsane, masal vb tarihsel kültürel değerleri tiyatro sahnesine taşımayı birincil görevi kabul eder.
5-Bu hedeflerini gerçekleştirmek için kendini Kürdistan Tiyatro Meclisi olarak örgütler.

Kürdistan Tiyatro Meclisinin Çalışma Esasları ise şöyle olacak:
1-3 ayda bir periyodik olarak toplanacak.
2- Tiyatro komünleri arası koordinasyonu sağlayacak.
3-Tiyatro komünleri arası dayanışma ve desteği sağlayacak.
4-Meclis, her alana tiyatronun ulaşması için ihtiyaçlar ve planlamalar temelinde Kürdistan’ın her yerinde atölye vb çalışmaları amaç edinecek.
5-İmkanları kısıtlı tiyatro komünlerinin güçlendirilmesi için çalışma yürütecek.
6- Kürt tiyatrosunun gelişimi için akademik çalışmaları örgütleyerek,  tiyatro akademileri açmayı hedefleyecek.
7- Kürdistan Tiyatro Meclisi yeni gruplar örgütlemenin yollarını açmayı hedefleyecek
8- Tiyatro Meclisi tiyatro festivalleri organize edecek.

Bu kategorideki diğerleri: « AVUCUN GÖZYAŞLARI PUSU »